Bölgemizdeki Deprem Gerçeği

 

Ülkemizin coğrafi konumu gereği, deprem olgusu hayatımızın bir gerçeğidir. Yakın zamanda yaşadığımız deprem felaketleriyle bunu ne yazık ki bir kez daha, acı bir şekilde öğrenmiş olduk.

Yapı Kalitesi Önemlidir

 

Konu ile ilgili yapılan çalışmalar depremlerdeki ölüm oranıyla depremden etkilenen bölgedeki yapıların kalitesi arasındaki yok sayılamayacak ilişkiyi gözler önüne sermektedir.

Risk Taşıyan Yapılar

 

Bu bize risk taşıyan yapıların güçlendirilmesi veya yenilenmesi işlemlerinin kendi can güvenliğimiz için hayati öneme sahip olduğunu göstermektedir.

Miras

 

Sahip olduğumuz konut varlıklarımız ayrıca gelecek nesillere devredeceğimiz toplumsal bir miras niteliği taşımaktadır. Hem kendi can güvenliğimiz için hem de binbir emekle oluşturduğumuz bu mirasın yok olmaması için gereken önlemleri almalıyız.

Bina Yaşına Dikkat Edilmelidir

 

Kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme sadece yüksek risk taşıyan yerleşim yerlerini değil, düşük standartlı malzemelerle ve geçmiş teknolojilerle yapılmış niteliksiz betonarme karkas bütün yapılar için zorunludur. Betonarme yapıların ekonomik ömrünün 40-60 yıl olduğu kabul edilmektedir.

Hizmetiniz -deyiz

 

26 Nisan 2016 tarihli resmi gazetede yayınlanan 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasası kapsamında, riskli yapı sahiplerine; Bina risk analizinin yaptırılması, değerleme, projelendirme, bilgilendirme toplantıları, malikler arasında uzlaşma sağlanması, kira yardımı, taşınma yardımı, eski binanın yıkımı, yeni binanın inşasına kadar kentsel dönüşüm sürecindeki bütün aşamaları kapsayıcı danışmanlık, teknik destek ve müteahhitlik hizmeti sunmaktayız.

Kentsel Dönüşüm Projesi

BAŞARIYLA TAMAMLADIĞIMIZ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ